Logo Robbert van Rooijen

Lood

Dit metaal werd in het verleden vaak toegepast bij de bekleding van onder andere kerk- en klokkentorens. Door de flexibiliteit van het materiaal zijn ingewikkelde vormen gemakkelijk te bekleden. In de moderne bouw zie je het materiaal vaak wat minder terug vanwege de strengere milieueisen. Maar soms is het de beste oplossing, mits op de juiste wijze toegepast.

Voetlood
Ter afsluiting van een dak onderbreking, bijvoorbeeld bij een dakkapel, wordt aan de voet een loodstrook toegepast. Bovendien kan een strook bladlood aan de voet van een hellend dakvlak ter plaatse van de dakgoot dienen als afdichting van de aansluiting van dakvlak en dakgoot, om te verhinderen dat spatwater wordt opgenomen door de kopse beëindiging van het dakbeschot.

Loodslabbe, voeglood en loketten
Een loodslabbe wordt vaak ter afdichting van de aansluitingen tussen daken en opgaande gevels, of tussen daken en schoorstenen toegepast. De loodslabbe wordt ingevoegd in een lintvoeg van het gevel-metselwerk en ontleent daaraan ook de naam voeglood. Het voeglood wordt doorgezet als afdichting van de spouw tegen ‘zakwater’. Een dergelijke afdichting van de spouw in gevels is ook de voornaamste taak van de loodstroken die worden toegepast bij geveldoorbrekingen, zoals bij raam- en deurkozijnen.
Loketten zijn stukken bladlood van beperkte afmetingen die trapsgewijs worden toegepast bij de aansluiting tussen verticaal metselwerk en een hellend (dak) vlak. Ze zijn aan een zijde in het metselwerk bevestigd en overlappen de loden afdichtingstrook tussen het hellende vlak en het metselwerk.

Het verwerken van lood i.v.m. de vochthuishouding is een specialistisch werk. Vocht is de grootste vijand van een bouwwerk en dus is Robbert van Rooijen zich ter degen bewust van de juiste toepassing met het oog op de duurzaamheid van het object en de steeds belangrijker wordende milieueisen.