Logo Robbert van Rooijen

Ornamenten

Onder ornamenten verstaan wij alle eindstukken op een dak of aan een gevel. Het zijn de aansprekende zichtelementen in de afwerking. U moet dan denken aan torentjes, windwijzers, schoorsteenkappen, dak einden, ventilatiekanalen, sierelementen, etc.

Robbert van Rooijen maakt exact na wat er moet worden vervangen, of hij ontwerpt een passende oplossing voor elke specifiek situatie. In koper, lood of zink.